< Home > < Chat Room > < Guest Book > < Links > < Contact Us >

 

   ^_^ ยิ้มนิดคิดเท่าไหร่จ๊ะ ผิดหวังเล็กน้อย ยิ้มเหงือกแห้งเลย แลบลิ้นปลิ้นตา หลับ รู้แล้วจะหนาว เอิ้กๆๆ กุหลาบสักดอกนะ ยกให้เลยทั้งใจ Emal

หมายเหตุ :

+ ชื่อที่เล่น ในการสนทนา ต้องเป็น ภาษาอังกฤษ เท่านั้น
+ ชื่อห้องระบุแก้ไขได้เอง (กรณีที่ต้องการห้องคุยส่วนตัว)
+ Server Password จะระบุ หรือไม่ระบุ ก็สามารถใช้งานห้องคุยนี้ได้
( Server Password จะระบุเฉพาะกรณี ของผู้ที่ลงทะเบียนชื่อประจำใน Server IRC เท่านั้น

เทคนิคการใช้งาน IRC ของ irc.narak.com


Copyright (C) 2000-2002 by http://www.best.in.th & http://www.narak.com